20 results

Concept Map

Studenten maken een Concept Map om concepten en thema’s te identificeren en de onderlinge relaties te visualiseren.

In een Concept Map kunnen de relaties en verhoudingen tussen ideeën, concepten en belangen schematisch weergegeven worden, zodat het verband met het centrale onderwerp of idee zichtbaar wordt. 

1

Elevator Pitch

De kern van je boodschap in 1 minuut kunnen presenteren zonder ondersteuning van audiovisuele middelen.

In dit voorbeeld presenteren studenten binnen de cursus "De Handelend Mens" een voorbereidende opdracht aan elkaar. Op basis van deze pitches worden onderzoeksonderwerpen bepaald en onderzoeksgroepen gevormd.

Causal Loop Diagram

Met een CLD maken studenten inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op een probleem.

Een Causal Loop Diagram is vaak onderdeel van een uitgebreidere toekomstverkenning. Lees de oefening Scenario-analyse voor een overzicht van alle opdrachten die hier onderdeel van uitmaken.

Als voorbereiding op een projectplan of toekomstverkenning kunnen studenten hun probleem eerst doorgronden met een Causal Loop Diagram (CLD). Dit diagram kan worden gebruikt als wetenschappelijke basis voor een verder analyse en uitwerking.

Vaak wordt het maken van een CLD tijdens een werkgeroep gekoppeld aan een schrijfopdracht waarbij studenten de verdere analyse zelfstandig uitwerken. 

Stakeholder's View

Studenten ervaren hoe het is om met stakeholders in dialoog te gaan wanneer er conflicterende belangen zijn. Door het perspectief van verschillende stakeholders aan te nemen verdiepen ze zich in de uiteenlopende posities. Voorbereidend op het gesprek leren studenten de motieven van verschillende stakeholders te analyseren en te begrijpen hoe je het best kan reageren op verschillende reacties.