IIS-UvA Methods

Causal Loop Diagram

by .  
60 - 904 + Low

Met een CLD maken studenten inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op een probleem.

Een Causal Loop Diagram is vaak onderdeel van een uitgebreidere toekomstverkenning. Lees de oefening Scenario-analyse voor een overzicht van alle opdrachten die hier onderdeel van uitmaken.

Als voorbereiding op een projectplan of toekomstverkenning kunnen studenten hun probleem eerst doorgronden met een Causal Loop Diagram (CLD). Dit diagram kan worden gebruikt als wetenschappelijke basis voor een verder analyse en uitwerking.

Vaak wordt het maken van een CLD tijdens een werkgeroep gekoppeld aan een schrijfopdracht waarbij studenten de verdere analyse zelfstandig uitwerken. 

8

Goal

Het doel van deze oefening met CLD is dat studenten expert worden op het gebied van hun vraagstuk. Wanneer studenten samenwerken aan een CLD wordt voor hen inzichtelijk hoe invloeden vanuit verschillende invalshoeken of disciplines inwerken op het gestelde probleem, en hoe deze bepalend zijn voor de verwachte gevolgen en trends. Het resultaat van deze opdracht is een grondige probleemanalyse, inclusief een visueel overzicht van het probleem.

Door deze oefening leren studenten

 • Gezamenlijk een probleem analyseren
 • Visueel inzichtelijk maken welk factoren inspelen op een bepaald probleem
 • een wetenschappelijke basis leggen voor een probleemanalyse en toekomstverkenning

Attachments

Materials

  Instructions

  • 30 minuten - voorbereiding door docent (eventueel met eigen CLD)
  • 10 minuten - uitleg met behulp van de PowerPoint
  • 10 minuten - Brainstormronde
  • 15 minuten - integratie tot CLD
  • 15 minuten - feedbackronde
  • 10 minuten - nabespreken

  De werkgroep over het maken van de CLD neemt ongeveer 1 uur in beslag en moet uiteraard aan het begin van deze week plaatsvinden als het schrijven van een probleemanalyse in dezelfde week aan deze oefening gekoppeld wordt.

  Voor begonnen wordt met de CLD-werkgroep moet vastgesteld worden of studenten voldoende voorbereid zijn voor de start van hun probleemanalyse. Pas als ze hun onderzoeksvraag of probleemstelling voldoende afgebakend hebben kunnen ze beginnen. Hiervoor is het heel belangrijk dat ze gebruik gemaakt hebben van wetenschappelijke literatuur. Als startpunt kunnen een aantal algemene artikelen worden aangereikt aan het begin van het vak, maar daarnaast zullen ze ook zelf literatuur moeten opzoeken.

  In de probleemanalyse beantwoorden studenten de volgende vragen:

  • Wat is het probleem?

  • Wie heeft het probleem?

  • Wanneer is het probleem ontstaan?

  • Waarom is het een probleem?

  • Waar doet het probleem zich voor?

  • Hoe is het probleem ontstaan?

  Benadruk dat de uitwerking een logisch en sterk verhaal moet vormen, dus geen kale opsomming van antwoorden op bovenstaande vragen.


  Werkgroep

  Tijdens de werkgroep laat je de studenten een overzicht van het probleem maken met behulp van een Causal Loop Diagram (CLD). Een CLD laat de oorzaak-gevolg relaties zien van variabelen in een systeem. In het figuur identificeren ze de belangrijke processen en welke variabelen hierbij horen; bijvoorbeeld minimaal 10 variabelen en een beschrijving van minimaal 3 processen. Vervolgens kunnen ze op zoek naar feedback loops in het systeem. 

  De CLD en het verloop van de werkgroep staan uitgelegd in de bijgevoegde PowerPoint. Dit kan ook worden uitgelegd aan de hand een kort filmpje, waarvan er veel op YouTube te vinden zijn, zoals deze en deze.

  Na de werkgroep kunnen de studenten zelfstandig aan de slag met het schrijven van hun probleemanalyse. De schrijfopdracht zoals deze gegeven werd in het vak Duurzame Dynamiek van de opleiding Bèta-gamma van de Universiteit van Amsterdam is bijgevoegd in deze bijlage


  Feedback

  Deze eerste gezamenlijke probleemanalyse wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar wordt wel voorzien van feedback door medestudenten en de docent.

  Background

  De probleemanalyse met CLD is het eerste onderdeel van een toekomstverkenning d.m.v. de scenariomethode en wordt gebruikt als wetenschappelijke basis voor de en trend- en scenario-analyse. De andere onderdelen zijn (2) Brainwriting, (3) een Trendanalyse en de (4) Scenarioanalyse.

  Al deze onderdelen maken deel uit van het vak "Duurzame Dynamiek" van de opleiding Bèta-gamma van het  Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op via onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) 

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.