IIS-UvA Methods

Stakeholder's View

by .  
120 +20 + Medium

Studenten ervaren hoe het is om met stakeholders in dialoog te gaan wanneer er conflicterende belangen zijn. Door het perspectief van verschillende stakeholders aan te nemen verdiepen ze zich in de uiteenlopende posities. Voorbereidend op het gesprek leren studenten de motieven van verschillende stakeholders te analyseren en te begrijpen hoe je het best kan reageren op verschillende reacties.

21

Goal

Het doel van deze opdracht is om studenten zicht te laten verplaatsen in stakeholders met verschillende perspectieven, zodat ze een beter begrip krijgen van alle belangen die bij een bepaald (maatschappelijk) probleem een rol spelen.

Door deze opdracht leren studenten:

  • Argumenten verzamelen vanuit perspectieven die niet hun eigen zijn
  • Belangen te representeren in een constructieve groepsdiscussie

Attachments

Instructions

Voorbereiding docent

Bereid een situatie voor waarin conflicterende belangen van verschillende stakeholders betrokken zijn bij een project. Dit kan een fictieve of een echte case zijn. Zorg dat er ten minste vier of vijf stakeholders zijn. Zoek ook alvast wat literatuur op die de studenten kunnen lezen ter voorbereiding op de opdracht. Verdeel de studenten in groepen van 10 tot 12 personen. Eelke groep bereidt een dialoog voor met bijbehorend probleem.

Voorbereiding student

De studenten lezen van tevoren literatuur als voorbereiding op de opdracht.


Opdracht

Stap 1

Leg de opdracht uit. Vertel de studenten dat ze over (bijvoorbeeld) 3 weken een meeting zullen hebben waarbij er afspraken moeten gemaakt worden over hoe het probleem wordt opgelost. Na de uitleg kunnen studenten aan de gang gaan met het analyseren van het probleem, waarbij ze de verschillende belangen en stakeholders op het bord moeten schrijven. Elke stakeholder wordt steeds door twee studenten vertegenwoordigd. Er zijn ook twee studenten die als voorzitter optreden – zij zullen de meeting organiseren en het op een objectieve manier moeten leiden. Je kunt de studenten eventueel de opdrachtgever om een paper te schrijven van ongeveer 3000 woorden waarin ze de positie en visie van hun stakeholder uiteenzetten. Daarvoor zullen ze dan ook een kleine literatuurstudie moeten doen. De voorzitters schrijven een rapport over de meeting i.p.v. het paper.

Stap 2

Geef de voorzitters de opdracht om de geschreven papers op te halen bij alle stakeholders en een meeting te organiseren waarbij het probleem besproken wordt. Het doel van deze meeting is iedereen een beter begrip te geven van de verschillende perspectieven en overtuigingen, om zo op een constructieve manier naar een oplossing te kunnen zoeken. De voorzitters bereiden ook een agenda voor gebaseerd op alle ingenomen posities. De meeting duurt ongeveer 2 uur in totaal

Stap 3

Uiteindelijk geef je als docent jouw beoordeling van de meeting en op de voorbereidingen door de stakeholders. Zorg wel dat de voorzitter tijdens de meeting de leiding blijven houden.

Background

Een uitgebreidere beschrijving, voorbeelden, variaties, en een assessment methode voor deze en andere activiteiten zijn beschikbaar in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) 

Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.