Morten Strömme IIS-UvA Methods

Interdisciplinair debat

by for . Last edit was about 2 years ago
60 - 90 5 +

Dit debat daagt studenten uit om een disciplinair perspectief dat niet hun eigen is te verdedigen.

4
5
Share
Embed
Use
Edit
View
Delete
DRAFT Pending Declined
Submit for approval
Decline
Approve

Additional info

Goal

Om bekend te raken met andere manieren van denken worden studenten in deze oefening uitgedaagd om een disciplinaire stelling te verdedigen die niet hun eigen is. Behalve redeneren vanuit een ander perspectief leren ze tijdens deze oefening ook om te evalueren, omdat ze als jury optreden tijdens het behorende debat.

Door deze oefening leren studenten:

 • Vanuit andere perspectieven argumenten bedenken
 • Argumenten formuleren en weerleggen
 • Hun ideeën aan te scherpen en genuanceerder te denken
 • Kritisch op hun eigen perspectief te reflecteren
 • Hun ideeën omzetten in rationele argumenten
 • Kritisch te luisteren naar hun opponenten


Attachments

You will be able to upload attachments once after you create the method.

Materials

  Instructions

  Voorbereiding door docent

  Selecteer twee academische artikelen die studenten moeten lezen voor de oefening. Bereid ook alvast stellingen voor.

  Voorbereiding door student

  De studenten lezen deze artikelen om zo kennis te hebben van het onderwerp van debat. Vooral blij complexere onderwerpen is dit van belang.

  Oefening

  1. Introduceer de statements aan de hand van de literatuur die de studenten gelezen hebben.

  2. Maak twee groepen. Eén groep is voor de stelling een andere groep tegen. Het liefst deel je studenten in de een groep in die tegen hun normale mening in gaat. Selecteer daarnaast ook een aantal ( ongeveer 5) studenten die als jury kunnen optreden.

  3. Geef studenten tijd om het debat voor te bereiden en hun meningen over de literatuur uitwisselen. Elke groep moet zoveel mogelijk argumenten voor een stelling bedenken en alvast nadenken over hoe ze mogelijke tegenargumenten kunnen verwerpen.

  4. Vertel de jury dat ze vooral moeten letten op de retorische structuur van de argumenten van beide groepen. De jury moet van tevoren ook al verschillende soorten argumenten uit het artikel hebben benoemd (methodologisch, theoretisch, etc.), zodat ze deze tijdens het debat kunnen herkennen. Ook moet de jury ter voorbereiding een samenvatting van de conclusies van beide artikelen maken, waarmee ze het debat kunnen introduceren. Leg uit dat ze eerst goed moeten luisteren voordat ze opmerking maken over het verloop van het debat.

  5. Begin het debat. De tijdsindeling zou mogelijk zo kunnen verlopen:

  • Introductie  (jury): 2-3 minuten
  • Argumenten groep 1: 2-4 minuten
  • Argumenten groep 2: 2-4 minuten
  • Discussie:  10-20 minuten
  • Reactie groep 1: 1 minuut
  • Reactie groep 2: 1 minuut
  • Conclusies jury: 5 minuten

  Deze tijdsindeling kan natuurlijk aangepast worden aan het onderwerp en de groep.

  6. Gedurende het debat analyseert de jury de aard van de tegenstellingen en bedenkt een goede redenering waarom ze voor een bepaalde winnaar gekozen hebben. 

  Background

  De methode is gebaseerd op The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts & Tools, 7th edition van Richard Paul and Linda Elder uit Foundation for Critical Thinking (2014).

  Meer informatie, voorbereidende vragen voor studenten, een assessmentmethode, uitgewerkte voorbeelden en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

  H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

  ISBN: 978 94 6298 808 8

  Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.  Comments (0) (  avg / 0 ratings)

  Please Log in or Register for FREE SessionLab account to be able to comment or rate.