IIS-UvA Methods

Concept Map

by .  
40 - 603 + Low

Studenten maken een Concept Map om concepten en thema’s te identificeren en de onderlinge relaties te visualiseren.

In een Concept Map kunnen de relaties en verhoudingen tussen ideeën, concepten en belangen schematisch weergegeven worden, zodat het verband met het centrale onderwerp of idee zichtbaar wordt. 

19

Goal

Het is voor studenten vaak lasting om bij een onderwerp meteen een goed overzicht te hebben van alle aanliggende kwesties en invloeden. Door gebruik te maken van een Concept Map kunnen studenten brainstormen over veel verschillende sub-onderwerpen, zonder daarbij de verbinding met hun hoofdonderwerp kwijt te raken. Doordat de relaties grafisch worden weergegeven blijven alle teamleden hetzelfde overzicht houden.

Door deze oefening leren studenten:

 • Gezamenlijk een onderwerp verkennen en brainstormen over alle zaken die daar invloed op hebben.
 • De belangrijkste concepten die betrekking hebben op hun onderwerp visueel ordenen.
 • De relaties tussen verschillende concepten en thema’s schematisch weergeven
 • Complexe problemen overzichtelijk weergeven en uitleggenAttachments

Materials

  Instructions

  • 30 minuten - voorbereiding docent (incl. Concept Map maken van eigen onderwerp)
  • 10 minuten - training
  • 30 minuten - studenten werken in hun groepje aan een zeer uitgewerkte conceptmap
  • 10 minuten - elk team presenteert zijn Concept Map (eventueel in de vorm van een Elevator Pitch) aan de andere groepjes.

  Introductie

  Introduceer kort de Concept Map. Maak de doelen duidelijk en benoem dat het gaat om een groepsproces, en dat dus alle groepsleden meedenken.

  Laat de slides zien met de uitleg en de voorbeelden van een Concept Map. Vraag aan de studenten of ze de relaties tussen de verschillende concepten kunnen benoemen. Het is zinvol om hierbij zelf een voorbeeld te maken die van toepassing is op het vak of de opdracht. Een groot aantal andere voorbeelden van Concept Maps is te vinden op deze website.


  Opdracht

  1. Laat de studenten nu een Concept Map maken op basis van hun onderzoeksonderwerp. Het gaat hier om een verkenning. Je kan ze hierbij toestaan het internet te gebruiken. Laat ze ook de verschillende soorten verbanden benoemen en noteren.

  2. Laat de studenten na een half uur de Concept Maps aan elkaar presenteren, (eventueel in de in de vorm van een Elevator Pitch). Als de studenten al weten welke kant ze op willen mogen ze dat ook vertellen. Wijs per pitch elke keer één persoon aan die aan de presentator feedback geeft. Nodig ook anderen uit dit te doen en geef ook zelf inhoudelijk feedback.

  Tips voor de docent

  Loop tijdens het maken van de Concept Maps rond en controleer of ze ook nadenken over de verschillende soorten verbanden tussen de concepten. Zorg dat ze zich hier niet te makkelijk vanaf maken.

  Stimuleer studenten om ook dingen op te zoeken op internet. Mogelijk kunnen ze een wetenschappelijke artikel gebruiken en hier concepten uit halen.


  Feedback

  De Concept Map is onderdeel van het onderzoeksvoorstel dat de studenten inleveren. Hier kunnen ze tussentijds schriftelijke of mondelinge feedback op ontvangen.

  Background

  Deze training richt zich, evenals de Issue Tree training, op redeneren en analyseren.

  De Conceptmap verkent de verschillende aspecten van het thema en/of de onderzoeksvraag waar het groepje mee gaat werken, waarna die tijdens de Issue Tree training verder verdiept gaan worden. Op deze manier zijn de trainingen een aanvulling op elkaar.

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.


  Comments (1) (3.0 avg / 1 ratings)

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.
  • Could you translate this to English please?

   almost 3 years ago