IIS-UvA Methods

Socratic-style questioning

by .  
90 +5 + Medium

De socratische gespreksmethode helpt een vragende houding en kritisch denkvermogen te ontwikkelen.

6

Goal

Deze methode zet studenten aan tot het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de onderliggende aannames en waarden van hun (disciplinaire) perspectieven. Door het stellen van Socratische vragen worden ze in staat gesteld hierop te reflecteren en zo hun eigen cognitive biases te detecteren. 

Attachments

Instructions

Voorbereidingen door de docent

Boek een ruimte waar de tafels en stoelen makkelijk verplaatst kunnen worden, zodat iedereen in een cirkel kan zitten en de deelnemers elkaar goed kunnen zien. De docent moet ook onderdeel zijn van de cirkel.

Voorbereidingen door de studenten

De studenten bereiden zich voor door een overzicht te maken van de disciplinaire perspectieven die voor hun onderwerp relevant zijn. Deze zullen tijdens de workshop besproken worden. Ze kunnen bijvoorbeeld een samenvatting maken van verschillende onderzoeksartikelen.

Opdracht

1. Leg uit dat het doel van deze oefening het detecteren van onderliggende aannames en de toegevoegde waarde van verschillende disciplinaire inzichten is; de studenten gaan proberen uit te vinden wat de oorsprong is van conflicten tussen deze verschillende benaderingen. Het doel van de Socratische dialoog is de onderliggende aannames van iemands perspectief expliciet maken. Het is dus niet perse het doel om een oplossing te vinden.

Leg volgens de belangrijkste regels van de Socratische dialoog aan de studenten uit:

  • Respecteer alle deelnemers
  • Doe mee en het gesprek
  • Stel open en betekenisvolle vragen
  • Luister naar elkaar en vat samen wat de anderen hebben gezegd voor je doorvraagt
  • Sta toe dat er stiltes vallen om de antwoorden te verwerken

Tip: Vraag de studenten ook wat zij denken dat nodig is voor een effectieve dialoog en probeer dat onderdeel te maken van het gesprek.

2. Verdeel de groep na deze instructies in teams van ongeveer 5 studenten. Deze teams kunnen gerelateerd zijn aan het onderzoeksproject, maar kunnen ook willekeurig geselecteerd worden. Laat de groepjes zelf bepalen welke disciplinaire inzichten mogelijk in conflict zijn met elkaar en laat de studenten elkaar hierover verhelderende vragen stellen.

Vraag elke groep vervolgens ook om de onderliggende aannames die ze ontdekt hebben op te schrijven. Je kan studenten eventueel ook een handout geven met suggesties voor vragen die ze kunnen stellen.

Loop tijdens de oefening rond en let op of de studenten de socratische methode op de juiste manier gebruiken. Als je het gesprek bij wil sturen, vat dan de dialoog samen en maak duidelijk hoe ze het anders aan kunnen pakken.

Background

Meer informatie, uitgewerkte voorbeeldvragen en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University Press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) 

Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.