Morten Strömme IIS-UvA Methods

Managing Data

by for . Last edit was about 2 years ago
90 + any

Informatie vanuit verschillende disciplinaire perspectieven in een gedeelde document verzamelen en categoriseren.

4
8
Share
Embed
Use
Edit
View
Delete
DRAFT Pending Declined
Submit for approval
Decline
Approve

Additional info

Goal

Studenten leren hoe ze in een gedeeld document informatie kunnen verzamelen en categoriseren, dat van verschillende disciplines afkomstig is. De tabel in deze oefening geeft een overzicht van de problemen die daar soms bij komen kijken en geeft handvatten om dit op te lossen en te bediscussiëren. 

Door deze oefening leren studenten:

informatie uit literatuur vanuit verschillende disciplines categoriseren

de verschillen, overeenkomsten en conflicterende bevindingen tussen disciplines analyseren

Attachments

You will be able to upload attachments once after you create the method.

Materials

  • Data management table format (optioneel)

Instructions

Voorbereiding door docent

Voor deze oefening moet er al een duidelijke opdracht zijn, inclusief deadline. Maak een overzicht van de onderzoeksteams en de disciplinaire achtergrond van de teamleden om te zien hoe dit verdeeld is over de groepjes.

voorbereiding door student(en)

De studenten werken in teams van ongeveer 3 tot 4 studenten, waarin verschillende disciplinaire achtergronden vertegenwoordigd zijn, aan een onderzoeksproject. De studenten moeten voorafgaand aan de oefening al een onderzoeksvraag hebben geformuleerd waar ze aan willen werken. Ook hebben ze bij voorkeur al verschillende artikelen gevonden die relevant zijn voor hun onderzoek, waarin vanuit verschillende disciplinaire perspectieven het onderwerp benaderd wordt.

Opdracht

1. Introduceer de datamanagementtabel (zie bijlage). Leg uit dat de tabel vooral handig is bij interdisciplinair onderzoek, omdat het expliciet maakt welke verschillende theorieën, concepten en aannames er vanuit de disciplines op het onderwerp van toepassing zijn. Leg uit hoe de tabel gebruikt zo moeten worden en loop de verschillende kolommen bij langs.

2. Laat studenten nu individueel de tabel invullen voor hun onderzoeksonderwerp. Ze kunnen deze tabel zelf maken of je kan ze een format aanreiken.

3. Laat de studenten nu hun individuele tabellen met hun team bespreken en vervolgens hun theorieën, concepten en aannames samenvoegen in een tabel.

4. Als de studenten hun gedeeld document af hebben kan je uitleggen hoe ze deze kunnen gebruiken bij de analyse van de verschillen tussen de disciplines en de conflicten die daar misschien door kunnen ontstaan. Deze conflicten zijn vaak juist een mogelijkheid om integratie tussen de disciplines mogelijk te maken.

Zodra de studenten voor zichzelf duidelijk hebben waar deze verschillen zitten kunnen ze de aard van deze verschillen gaan omschrijven. Ze kunnen de volgende vragen gebruiken bij het analyseren van hun tabel:

  • Gaan de gevonden conflicterende inzichten over hetzelfde aspect van het onderwerp?
  • Versterker sommige inzichten elkaar misschien juist?
  • Op welke specifieke manier spreken de verschillende inzichten elkaar tegen? 
  • Als verschillende disciplines dezelfde concepten gebruiken, hoe worden deze dan gedefinieerd en gemeten? 
  • Zijn er conflicten tussen de aannames? 
  • Zijn deze conflicten het gevolg van verschillende onderzoeksmethoden?

Background

Meer informatie, tips, uitgewerkte voorbeelden en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) (  avg / 0 ratings)

Please Log in or Register for FREE SessionLab account to be able to comment or rate.