IIS-UvA Methods

Team Charter

by .  
30 - 902 + Low

Reflecteren op de sterke en zwakke vaardigheden van deelnemers.

10

Goal

Deze training richt zich op de vaardigheden samenwerken en reflecteren, evenals het OEPS-model. Bij intensief groepswerk is het belangrijk dat deelnemers zich bewust zijn van hun eigen sterke en zwakke kanten, maar ook die van hun groepsgenoten. Op deze manier kunnen verschillende manieren van werken, of specifieke behoeften, al in een vroeg stadium besproken worden, wat de samenwerking vergemakkelijkt. Daarnaast kunnen deelnemers meer over deze aspecten leren als ze elkaar feedback geven. Op het moment dat er een soepele samenwerking is binnen een groep, heeft dit gunstige gevolgen op het uiteindelijke eindproduct, zoals een eindverslag of -presentatie.

Door gebruik te maken van de Team Charter krijgen studenten zicht op hun eigen sterke en zwakke kanten en die van hun groepsgenoten. In de Charter beantwoorden ze de volgende vier vragen: (1) Wat heb ik in te brengen? (2) Wat moet het team van mij weten? (3) Wat heb ik nodig van mijn team? en (4) Wat zijn mijn criteria voor succes?

Het vooraf beantwoorden van deze vragen zorgt voor een gemakkelijkere samenwerking gedurende een project of opdracht. Hierdoor zijn studenten beter in staat om in teamverband projectmatig te werken, ontwikkelen ze aanpassingsvermogen en zijn ze beter in staat tot zelfsturing in teamverband. ook leren ze vaardigheden van anderen beter in te schatten en te begrijpen.

Na deze oefening kunnen studenten:

 • Hun sterke en zwakke kanten inzichtelijk maken voor zichzelf en hun groepsgenoten.
 • Hun rol in een team beter definiëren en kenbaar maken.
 • De vaardigheden en eigenschappen van hun teamgenoten beter inschatten.

Attachments

Materials

  Instructions

  • 30 minuten - voorbereiding door docent
  • 15 minuten - training
  • 10 minuten - deelenemers vullen individueel hun charter in
  • 30 minuten - deelnemers presenteren de team charters aan elkaar en maken op een A1- of flip-over-vel één grote Team Charter met al hun sterke en zwakke kanten
  • 5 minuten - nabespreken van het proces door de docent


  Introductie

  Begin met een plenaire presentatie waarin je aan de studenten uitlegt dat er gedurende het betreffende project zeer intensief samengewerkt gaat worden, en dat het daarom belangrijk is om van elkaar te weten wat ieders sterke en zwakke kanten zijn. Sterke kanten kunnen gedurende het proces zoveel mogelijk worden ingezet en uitgebouwd en zwakke kanten kunnen door groepsgenoten worden ondervangen en/of verbeterd.

  Als de deelnemers nog niet in eilandjes zitten (met hun groepje aan een gezamenlijke grote tafel), zorg dan dat dit nu gebeurt.

  Vul als docent eerst zelf je eigen Charter klassikaal in, of laat een vooraf ingevulde PowerPoint-slide met dit figuur zien. De reden hiervoor is dat deelnemers zich in deze training kwetsbaar op moeten stellen en het helpt als jijzelf het goede voorbeeld geeft. 

  Hiermee laat je ook zien dat een Team Charter bestaat uit vier kwadranten waarin de volgende vragen beantwoord moeten worden: (1) Wat heb ik in te brengen? (2) Wat moet het team van mij weten? (3) Wat heb ik nodig van mijn team? en (4) Wat zijn mijn criteria voor succes?

  Een voorbeeld van een ingevulde Team Charter is hierboven als attachment bijgevoegd. Loop je eigen schema door en leg uit waarom de verschillende facetten van belang zijn bij groepswerk.


  Opdracht

  1. Laat de deelnemers nu 10 minuten op een A4 hun eigen Charter maken.
  2. Geef de deelnemers 30 minuten om in hun groepje uitgebreid door alle Team Charters te gaan. De deelnemers presenteren hun eigen A4 en hun groepsgenoten kunnen hier vragen over stellen. Laat de deelnemers vervolgens alle Team Charters samen op een A1-vel noteren en hang deze aan de muur boven hun ‘eiland’.


  Tips voor de docent

  • Loop op het moment dat deelnemers zelf hun Team Charters maken rond om eventuele vragen te beantwoorden.
  • Loop tijdens het bespreken van de ingevulde Team Charters rond en probeer sensitief te zijn voor een sfeer in een groep. Als er lacherig gedaan wordt, mensen negatief zijn, etc., ga hier dan meteen het gesprek over aan.
  • Geef aan dat de Team Charter ook later in het proces handig kan zijn om misverstanden of spanningen aan de kaak te stellen. Het kan dan als startpunt dienen voor een groepsgesprek.


  Feedback

  Op het moment dat de leerdoelen van deze training gehaald worden zullen de verdere cursusleersdoelen gemakkelijker te behalen zijn. Er wordt geen cijfer verbonden aan de uitvoering van deze training.

  Background

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (1) 

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.
  • Would be great to have this in English as well.

   over 1 year ago