IIS-UvA Methods

Inter-professional team meeting

by .  
120 +4 + Medium

Studenten leren samenwerken door uiteenlopende perspectieven te verenigen die horen bij verschillende professionele rollen.

4

Goal

De studenten krijger in deze opdracht verschillende professionele rollen toegewezen en werken aan een (fictieve) case waarbij de bedoeling is dat zij gezamenlijke doelen en oplossingen leren formuleren.

Door deze oefening leren studenten:

 • In een team met deelnemers uit verschillende disciplines tot consensus te komen.
 • Werken naar een gezamenlijk doel of oplossing dat hun individuele belangen overstijgt.
 • De P.I.N.-methode gebruiken om te reflecteren op de samenwerking in teamverband, de sfeer, het leiderschap, de doelgerichtheid van de teamleider(s) en de effectiviteit van de interacties tussen groepsleden.

Attachments

Instructions

Voorbereiding docent

Kies een onderwerp voor een interprofessionele case. Dit is bij voorkeur een complex probleem van een echte client, binnen of buiten de academische wereld. De case moet ten minste vier actoren/stakeholders vanuit verschillende disciplines hebben, die elk verschillende oplossingen kunnen aandragen voor het probleem.

De studenten worden vooraf ingedeeld in groepjes met een gelijk aantal leden om steeds de rol van verschillende actoren bij het onderwerp te kunnen vervullen. Geef vervolgens ook één student de verantwoordelijkheid om voorzitter te zijn en een ander de rol van secretaris, naast hun rollen als actor. Reik de studenten voor elke bijeenkomst een agenda aan met de te bespreken punten. Om de bijeenkomst zo effectief mogelijk te laten verlopen lees je bij voorkeur al van te voren de oplossingen die door de verschillende actoren (studenten) zijn aangedragen.

voorbereiding studenten

Van de studenten wordt verwacht dat ze van te voren de instructies lezen en een oplossingsconcept voor deze specifieke case aandragen. Hierin moeten de belangen, contributies, benodigdheden en de mogelijke motieven van de bijbehorende professionele rol in worden verwerkt. Op basis van deze analyse formuleert de studenten interventies of geschikte acties die kunnen bijdragen aan de oplossing.


Opdracht

1. Leg na het verwelkomen van studenten bij de interprofessionele vergadering uit dat er een secretaris en een voorzitter nodig zijn. Deze rollen worden behouden tot de case-analyse en de formulering van een gemeenschappelijk doel of oplossing. Leg uit dat jij (de docent) tijdens de vergadering alleen de interactie tussen de studenten observeert en pas na afloop je evaluatie van het gesprek met de studenten deelt. 

Ter introductie van de vergadering introduceren studenten zichzelf en hun disciplines.

Tip: Als studenten elkaars rol nog niet goed kennen kan je naamkaartjes met daarop hun naam en rol gebruiken.

2. Laat de voorzitter vervolgens de leiding nemen tijdens de vergadering aan de hand van de agenda en de instructies. As het nodig is kan je (de docent) eventueel helpen met het indelen van van tijd en het zorgen dat iedereen aan het woord komt. Stel zo nodig ook vragen over de haalbaarheid van de oplossingen. 

3.  Laat de studenten na het overleg reflecteren op hun samenwerking, daarbij lettend op de interactie, sfeer en het leiderschap van de voorzitter. Laat hierbij de studenten ook een positieve, een interessante en een negatieve (P.I.N.) ervaring opschrijven. Geef ze hier ongeveer 5 minuten voor. 

Leidt vervolgens een discussie hierover, om zodoende hun reflectie hierop te stimuleren. Relateert daarbij je vragen aan specifieke situaties die jij of de studenten zijn opgevallen tijdens de vergadering.

Maak eventueel gebruik van de volgende vragen om de reflectie en discussie op gang te brengen:

Sfeer:

 • Hoe was de sfeer tijdens de vergadering? (gezellig, vijandig, opbouwend, afwachtend)
 • Deed iedereen actief mee aan de discussie en gaf iedereen zijn mening of advies?
 • Waren er spanningen in het team?
 • Was het mogelijk om feedback te geven over het proces en de inhoud van de vergadering?

Interactie:

 • Waren er oplopende discussies tussen teamleden?
 • Waren de interacties tussen de teamleden persoonlijk of pragmatisch van aard?
 • Was er sprake van competitie tussen twee of meerdere teamleden?
 • Ontstond er tijdens de vergadering een subgroep binnen het team?

Leiderschap:

 • Wat voor soort leiderschap kon je herkennen tijdens de vergadering?
 • Hoe zou deze manier van leiderschap typeren?
 • Werden er verschillen in macht of dominantie van verschillende teamleden duidelijk tijdens deze meeting?


Background

Een uitgebreidere beschrijving van deze en andere activiteiten is beschikbaar in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (2) 

Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.
 • Do you have this in English?

  4 months ago
 • Could you please share an English version as well?

  over 2 years ago