IIS-UvA Methods

Scrummen

by .  
30 - 90 Low

Met Scrummen krijg en houd je als team overzicht op de taken in uitvoering.

Deze taken worden onderverdeeld in (1) To Do, (2) In Proces en (3) Done.

18

Goal

Door te Scrummen houdt een (studenten)team overzicht over de verschillende taken binnen één of meerdere projecten. Hierdoor maken ze kennis met een manier van samenwerken die grote opdrachten onderverdeelt in behapbare deeltaken, en de voortgang van deze taken visueel inzichtelijk maakt. Dit gebeurt door de taken onder te verdelen in de categorieën (1) To Do, (2) In Proces en (3) Done.

Door deze oefening leren studenten:

 • Verschillende taken binnen een project of opdracht visueel inzichtelijk maken
 • De voortgang van meerdere personen en onderdelen binnen een project bijhouden
 • Bepalen waar de knelpunten binnen een project zitten
 • Studenten hebben een globaal overzicht van het de opdrachten die ze de komende vier weken moeten afronden.

Attachments

Materials

  Instructions

  • 30 minuten - voorbereiding door docent
  • 30 minuten - presentatie en uitleg
  • 30 minuten – studenten maken hun eigen Scrumbord voor week 1

  Introductie

  Introduceer Scrummen door middel van de Prezi-presentatie. Bekijk de presentatie (incl. YouTube-filmpjes) van tevoren, dan weet je wat je moet gaan uitleggen. Deze is nu ingevuld voor het vak "Thema 1" van de Bacheloropleiding Bèta-gamma van de Universiteit van Amsterdam. De presentatie kan echter gekopieerd en aangepast worden zodat het de juiste informatie bevat over het vak of project dat je wil uitleggen. 

  • Je kunt starten met het uitdelen van kleine stapeltjes post-its. Leg de studenten uit dat je een manier van samenwerken gaat uitleggen die ze gaat helpen hun project tot een goed gevolg af te ronden.
  • Als de ‘eindstrepen’ (in het YouTube-filmpje ‘product backlog’) in de Prezi-presentatie aan bod komen kun je uitleggen dat studenten bij elke taak die ze afronden het eindproduct (het onderzoeksverslag) in hun achterhoofd moeten houden. De introductie en het theoretisch kader van het onderzoeksvoorstel kunnen weer terugkomen in het onderzoeksverslag.
  • Als de ‘eindtermen’ (‘sprint backlog’) in de presentatie aan bod komen kun je uitleggen wat de specifieke eindtermen voor hun opdracht of vak zijn en waar ze die terug kunnen lezen.
  • Als het ‘scrumbord’ (nog doen, in worden, al gedaan) aan bod komt kun je vragen of studenten zelf ideeën hebben over wat deeltaken kunnen zijn binnen hun project, bijvoorbeeld bij het schrijven van een introductie bij een onderzoeksvoorstel.
  • Studenten mogen zelf bepalen wat de kleuren van post-its betekenen (‘sleutels' in de Prezi). Dit is iets dat je klassikaal kunt bespreken. Wat zou een goede sleutel zijn?
  • De studenten kunnen eventueel op een ‘beschikbaarheidsvel' aangeven wanneer zij gedurende project aanwezig zullen zijn.


  Opdracht

  Studenten kunnen nu zelf aan de slag met hun eigen Scrumbord, die ze maken met de aangeleverde materialen (zie materialen). Ze maken een planning voor alle taken die ze de eerste week moeten uitvoeren, plaatsen deze op hun Scrumbord en bepalen wie welke taak uitvoert.


  Tips voor de docent

  Loop rond, motiveer, en wijs studenten op ‘onvoorziene’ deeltaken.

  Studenten kunnen elke week beginnen met een scrumsessie. Dat is allereerst een moment van evaluatie. Welke taken hebben we niet af kunnen ronden? Welke taken kunnen mee naar de nieuwe week? (Wat is al gedaan voor dat we zijn gestart met de nieuwe week?) Vervolgens kan met behulp van de nieuwe eindtermen een nieuw scrumboard worden opgemaakt.


  feedback

  Studenten kunnen eventueel formatief beoordeeld worden, waarbij ze (tijdens het Scrummen) van hun medestudenten en docenten feedback krijgen op hun werk en voort gang. Het is niet gebruikelijk om hier een cijfer aan te verbinden, aangezien het Scrummen een ondersteunende vaardigheid is bij de uitvoering van een project.

  Background

  Deze training is gericht op het ordenen en structureren van informatie, evenals de Elevator Pitch en de Issue Tree. Deze drie trainingen behandelen allemaal een ander aspect van deze vaardigheden, waarbij het binnen deze training gaat over projectmanagementvaardigheden: welke taken nog gedaan moeten worden, wie wat doet en wat wat de tijdsplanning is.

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (1) 

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.
  • Can we get this in English please? :)

   7 months ago