IIS-UvA Methods

Personal Strengths Matrix

by .  
45 +4 + 

Door deze oefening raken studenten bekend met elkaars sterke en zwakke kanten, voor ze samen aan een project beginnen.

15

Goal

Voor studenten aan groepsproject beginnen is het handig als ze elkaar al enigszins kennen, de basisregels begrijpen, de rollen duidelijk zijn, iedereen weet welke verantwoordelijkheden hij of zij heeft, en iedereen bekend is met elkaars sterke en zwakke kanten. Om dit voor iedereen duidelijk te maken kunnen studenten een Personal Strengths Matrix invullen. Hierin schrijven ze hun sterke en kanten zwakke kanten, allergieën en persoonlijke uitdagingen op. De Personal Strengths Matrix is een goed begin voor elke samenwerking of groepsdialoog.

Tijdens deze oefening leren studenten:

 • Reflecteren op hun eigen sterke en zwakken punten
 • Hun eigen kwaliteiten en problemen bespreekbaar te maken met hun team

Attachments

Materials

  Instructions

  voorbereiding docent

  Deze activiteit helpt studenten te reflecteren op hun sterke punten en zwakke kanten en is daarom het nuttigst aan het begin van een cursus, vlak voor ze samen moeten werken in groepen. Als ze bijvoorbeeld onderzoek moeten doen, aan een project moeten werken of samen een case study moeten doen.

  Maak van tevoren een presentatie waarin je de Personal Strengths Matrix uitlegt en focus bij de uitleg op de verschillende aspecten in de Matrix. Print van tevoren ook de Matrixen uit zodat elke student deze tijdens die werkgroep in kan vullen.

  Opdracht

  1. Leg in de les eerst de verschillende hoeken van de Matrix uit. Begin bij de sterke kanten en eindigt bij de uitdagingen. Als je vertrouwd genoeg bent met de studenten kun je eventueel de Matrix voor jezelf invullen als voorbeeld.
  2. Geef alle studenten een Matrix en vraag ze om het zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. Als je merkt dat studenten het moeilijk vinden om sterke punten van zichzelf te noemen kan je ze eerst in groepjes zetten om elkaar te helpen bij het benoemen van persoonlijke kwaliteiten. Help ze alleen eventueel bij de sterke punten, de andere categorieën moeten ze individueel invullen.
  3. Maak groepjes van ongeveer 4 studenten. Als ze later in teams aan een project moeten werken, zorg dan dat ze alvast in de juiste groepjes zitten. Laat ze vervolgens elkaars persoonlijke matrixen bespreken. Hierdoor raken de studenten al vooraf bekend met elkaars sterke en zwakke kanten, en kunnen ze alvast bedenken hoe de conflicten die hier potentieel uit voortkomen opgelost zouden kunnen worden.

  Background

  Meer informatie, uitgewerkte voorbeeldvragen en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

  H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

  ISBN: 978 94 6298 808 8

  Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (1) 

  Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.
  • does this description exist in English?

   almost 2 years ago