IIS-UvA Methods

Elevator Pitch

by .  
15 - 1204 + Low

De kern van je boodschap in 1 minuut kunnen presenteren zonder ondersteuning van audiovisuele middelen.

In dit voorbeeld presenteren studenten binnen de cursus "De Handelend Mens" een voorbereidende opdracht aan elkaar. Op basis van deze pitches worden onderzoeksonderwerpen bepaald en onderzoeksgroepen gevormd.

27

Goal

De elevator pitch zet je in om snel en gestructureerd ideeën uit te wisselen. Je nodigt studenten uit om na te denken over de kern van hun boodschap, het doel van de presentatie en het publiek. In het voorbeeld wordt de elevator pitch ingezet om onderzoeksgroepjes te vormen op basis van overlappende interesses. Studenten moeten elkaar dus enthousiast maken voor hun onderwerp.  

Na deze oefening kunnen studenten:

 • In 1 minuut de kern van een onderzoek presenteren.
 • Een presentatie houden zonder ondersteuning van audiovisuele middelen.

Attachments

Materials

  Instructions

  Voor 18 studenten:

  • 30 minuten - voorbereiding door docent (voorbereiden elevatorpitch over vak)
  • 30 minuten - training
  • 15 minuten - voorbereiding door studenten
  • 45 minuten - elevatorpitches + feedback door studenten en docent


  Introductie

  Begin de les door zelf een elevator pitch te geven over een onderdeel van de cursus dat nog volgt. Je hoeft er van tevoren niet bij te zeggen dat je een pitch gaat geven - dat kan na afloop geconcludeerd worden. De pitch duurt 1 minuut. Verwerk daarin achtereenvolgend de volgende onderdelen (hier ingevuld met voorbeelden uit het vak "De Handelende Mens"):

  1. De probleemschets: studenten hebben nog geen ervaring met de uitvoering van onderzoek, dat is een probleem want onderzoekservaring is nodig voor het behalen van de bachelor en voor het leren omgaan met wetenschap.
  2. Vraagstelling: Hoe kunnen de studenten onderzoekservaring opdoen, met wetenschappelijke literatuur om leren gaan, leren data te verzamelen, een verslag te schrijven, een presentatie te geven?
  3. De oplossing: Onderzoeksmaand "Handelende Mens" levert studenten onderzoekservaring. Benoem de leerdoelen van het vak. 
  4. De aanpak: Laat zien hoe het vak georganiseerd is.
  5. De beoogde resultaten: de onderzoekservaring die wordt opgedaan, de eindpresentaties en onderzoeksverslagen.

  Leg de studenten uit dat je net een elevator pitch hebt gegeven en dat van hen hetzelfde wordt verwacht. In hun geval zal de pitch niet gaan over de cursus, maar over hun eigen onderzoeksvoorstellen zoals door hen geschreven voor de Clusterverkenningsopdracht.

  Behandel de onderdelen van een goede elevator pitch: probleemschets, onderzoeksvraag, oplossing, aanpak, beoogde resultaten.

  Verwijs bij elk van de genoemde onderdelen naar hoe jij deze onderdelen invulde in jouw pitch over de cursus. Verwijs eventueel ook naar hoe deze onderdelen zouden kunnen worden ingevuld in een pitch van een onderzoeksvoorstel uit een voorgaand studiejaar.


  Opdracht

  Geef de groepen de opdracht om individueel 15 minuten een presentatie voor te bereiden voor hun onderzoeksvoorstel. De presentatie moet minimaal 30 seconden en maximaal 1 minuut zijn. Binnen die tijd moeten ze anderen kunnen inlichten en enthousiasmeren. De presentatie heeft de volgende volgorde:

  1. Probleemschets
  2. Onderzoeksvraag
  3. Maatschappelijke of wetenschappelijke relevantie
  4. Plan van aanpak
  5. Beoogde resultaten

  De pitches hoeven niet te worden beoordeeld, het gaat nu vooral om de inhoud van de onderzoeksvoorstellen, zodat studenten inzicht hebben in elkaars interesses. Om bij te houden welke onderwerpen langskomen worden na elke pitch door de docent (zichtbaar voor alle studenten) één of twee kernwoorden van het onderzoeksvoorstel opgeschreven, met daarnaast de naam van de bijbehorende student.

  Na alle pitches is er tijd voor de studenten om groepen te vormen. De docent helpt waar mogelijk en nodig.


  Tips

  Laat de studenten elkaar timen met een stopwatch.


  Feedback

  In deze cursus wordt deze opdracht formatief beoordeeld. Studenten krijgen van medestudenten en van de docent zowel inhoudelijke feedback als feedback op presentatievaardigheden (formatieve toetsing). 


  Background

  Deze training is gericht op het ordenen en structureren van informatie, evenals de Issue Tree en Scrummen. Deze drie trainingen behandelen allemaal een ander aspect van deze vaardigheden, waarbij het binnen deze training gaat over projectmanagementvaardigheden: welke taken nog gedaan moeten worden, wie wat doet en wat wat de tijdsplanning is.

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) (5.0 avg / 1 ratings)

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.