20 methods

Stakeholder's View

group_discussions.png

Studenten ervaren hoe het is om met stakeholders in dialoog te gaan wanneer er conflicterende belangen zijn. Door het perspectief van verschillende stakeholders aan te nemen verdiepen ze zich in de uiteenlopende posities. Voorbereidend op het gesprek leren studenten de motieven van verschillende stakeholders te analyseren en te begrijpen hoe je het best kan reageren op verschillende reacties.

Trendanalyse

graph-line-trend-analytics-magnifying-glass-ss-192015100797886.jpg

Het bepalen van de drijvende krachten achter trends en andere ontwikkelingen.

Een Trendanalyse kan gebruikt worden als onderdeel van een uitgebreidere toekomstverkenning. Lees de oefening Scenario-analyse voor een overzicht van alle opdrachten die hier onderdeel van uitmaken.

Een trendanalyse kan gemaakt worden wanneer studenten een duidelijke probleemanalyse (eventueel met Causal Loop Diagram) klaar hebben, plus een ingevulde trendbankZodra de studenten een duidelijk beeld hebben van hun onderwerp en de problemen die daarbij spelen, is het tijd om verder te kijken door middel van een trendanalyse.