IIS-UvA Methods

Interdisciplinary Shuttle

by .  
50 +4 + Medium

Door deze activiteit maken studenten kennis met andermans discipline en de bijbehorende sterke en zwakke punten.

5

Goal

In deze opdracht leren studenten een interdisciplinair onderzoeksvoorstel te ontwerpen door hun kennis en vaardigheden te combineren.

Na deze werkgroep kunnen studenten:

 • In een teamverband tot consensus komen over een interdisciplinair onderzoeksvoorstel. 
 • Inzichten vanuit verschillende disciplines integreren in een samenhangend onderzoeksvoorstel

Attachments

Instructions

Voorbereidingen docent

De instructor bereidt een presentatie voor over de verschillende stappen in deze oefening en een evaluatieformulier voor de uiteindelijke pitches.

Ook ook kunnen de interdisciplinaire groepjes het beste van te voren gemaakt worden, zodat er zoveel mogelijk verschillende disciplines in elke groep vertegenwoordigd zijn. 

Opdracht

1. Geef een korte introductie over de stappen en leerdoelen van deze oefening. Leg vervolgens de opdracht uit, en vertel dat over 40 minuten de Interdisciplinary Shuttle zal vertrekken naar planeet Kepler 62e; een planeet vol met leven en een intelligente beschaving. De mensheid wil graag contact maken, maar de planeet is moeilijk bereikbaar, en zodra de shuttle geland is is het niet meer mogelijk om met de aarde te communiceren. De capaciteit van de shuttle is beperkt - er is er ruimte voor één interdisciplinair onderzoeksteam. De groep die met het beste interdisciplinaire onderzoeksvoorstel komt krijgt de kans om hun onderzoek uit te voeren en als eerste contact te maken met deze buitenaardse beschaving.

2.  Verdeel de studenten in groepjes van ongeveer 4. Geef ze de opdrachten onderzoeksonderwerp te kiezen 1) waar elk teamlid aan bij kan dragen vanuit zijn of haar expertise en die 2) voldoende afgebakend en precies geformuleerd is. Zodra de studenten hun keuze gemaakt hebben moeten ze de volgende vragen over hun onderwerp kunnen beantwoorden:

 • Wat maakt dit onderwerp geschikt voor een interdisciplinaire benadering?
 • Waarom is dit onderwerp relevant?
 • Is het onderwerp specifiek genoeg?

Geef de studenten ongeveer 5 minuten om hun onderwerp te kiezen en deze vragen te beantwoorden. 

3. In deze stap tekenen de studenten individueel een mind map, met daarin hun bijdrage aan het onderzoeksonderwerp. Daarbij denken ze na over wat zij kunnen toevoegen aan het onderzoek vanuit hun discipline, achtergrond, kennis en vaardigheden. In de mind map geven ze vervolgens weer welke theorieën, concepten en aannames vanuit hun disciplinaire perspectief relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Zorg dat studenten ook de zwaktes van hun disciplines hierin verwerken, en daarbij antwoord geven op de volgende vragen:

 • Welke capaciteiten ontbreken (vanuit mijn discipline) om de onderzoeksvraag volledig te beantwoorden?
 • Wat is (vanuit mijn discipline) een eventuele blinde vlek?

Ook voor deze stap hebben de studenten weer ongeveer 5 minuten.

4. Zodra de studenten hun disciplinaire mind maps af hebben kunnen ze gaan proberen met elkaar tot overeenstemming te komen. Vraag studenten om de volgende vragen te beantwoorden bij het samenvoegen van hun mind maps:

 • Welke bijdragen zijn het meest relevant voor het onderzoeksonderwerp?
 • Zijn er overeenkomsten, verbintenissen en overlappingen te ontdekken tussen de individuele bijdragen?

Geef de studenten ongeveer 8 minuten om hier antwoord op te geven.

5. Gebaseerd op de conclusies die de studenten in de vorige stap getrokken hebben kunnen ze nu een gezamenlijke onderzoeksvraag formuleren. Geef ze hier ongeveer 5 minuten voor. Benadruk dat de vraag precies, realistisch (voor zover dat van toepassing is) en haalbaar is, en gebruikmaakt van zoveel mogelijk invalshoeken en vaardigheden van de teamleden. 

6. Tijdens deze stap maken studenten een klad-versie van de onderzoeksmethoden die ze willen gebruiken. Leg uit dat ze meerdere experimenten kunnen doen of voor een geïntegreerde aanpak kunnen kiezen en dat er geen tijd is voor details. Geef ze hier 8 minuten voor. 

7. Leg uit dat nu elk team een pitch gaat houden en aan de hand daarvan bepaald wordt welk team meegaat met de shuttle. De pitches zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende criteria:

 • Creativiteit: Is de onderzoeksvraag en -benadering origineel?
 • het nut: Is de onderzoeksvraag relevant voor de wetenschap en/of de maatschappij?
 • Interdisciplinariteit: Heeft de onderzoekvraag een interdisciplinaire benadering nodig? Maakt het team gebruik van de sterken kanten van alle disciplines in het team?

Laat de studenten een pitch van 2 minuten voorbereiden die de onderzoeksvraag uitlegt, een verantwoording voor de onderzoeksmethoden bespreekt en een duidelijk maakt waarom de benadering interdisciplinair is. Geef ze 5 minuten of de pitch voor te breiden.

8. Vraag studenten om de pitches van de andere teams te beoordelen aan de hand van de criteria in stap 7. Eventueel kan je ze ook een assessment-formulier aanreiken. Na alle pitches kunnen de studenten stemmen op hun winnaar, maar uiteraard niet op hun eigen groepje.


Background

Meer informatie, een voorbeeld van een assessmentformulier, een uitgewerkt voorbeeld en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary learning activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) 

Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.