IIS-UvA Methods

CALQ discussion

by .  
120 +10 - 12 Medium

Een CALQ-discussie laat studenten de kernboodschap van colleges verduidelijken en met elkaar te bespreken. 

5

Goal

Na een reeks van een elk geval 10-12 colleges kunnen studenten in deze opdracht onderling discussiëren over alle behandelde onderwerpen en zo hun kennis vergroten en problemen ophelderen. Elke student bereidt een discussie over een college voor in het CALQ-format (core message, argument, link, question). Dit daagt studenten uit om tot de kern van de leerstof te komen en verbindingen te leggen met de literatuur, om het daarna aan anderen uit te kunnen en vragen te beantwoorden. Deze opdracht kan zeer nuttig zijn bij het voorbereiden voor een examen.

Door deze oefening leren studenten:

 • De kern van een college samen te vatten.
 • Een discussie voorzitten in een groep waarin verschillende (disciplinaire) invalshoeken vertegenwoordigd zijn.

Attachments

Materials

  Instructions

  Voorbereiding door docent

  Vraag de sprekers in een collegereeks om in elk geval één wetenschappelijk artikel als studiemateriaal per college bij te voegen. Deel daarna de studenten in in groepen van ongeveer 10-12 en verdeel de onderwerp van de colleges.

  Voorbereiding studenten

  Elke student bereidt een discussie voor over een van de colleges en leest de bijbehorende stukken. Daarmee kan hij of zij links leggen tussen de literatuur en wat er tijdens de colleges is gezegd.

  Opdracht

  1. Leg aan de studenten uit dat ze volgende week de CALQ-discussies gaan doen en dat ze in groepen van 10 tot 12 studenten de volledige collegereeks sullen bespreken. De CALQ-methode is om structuur te geven aan de discussie. Wanneer iedereen een presentatie met analyse en discussie heeft gedaan, betekent dat dat al het materiaal voor het tentamen is besproken.

  Leg uit dat de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het voorzitter van deze discussies en het voorbereiden. Vraag de studenten een CALQ-analyse te maken van een specifiek college en de bijbehorende literatuur. Ze kunnen de onderwerpen zelf verdelen of allemaal een artikel toegewezen krijgen. 

  Dit betekent niet dat de studenten alleen hun eigen artikel lezen lezen; juist als ze bij alle college zijn geweest en alle literatuur hebben bestudeerd kunnen ze de beste onderlinge vanbanden leggen. Je kunt dit eventueel stimuleren door ze ter voobereiding links tussen de verschillende onderwerpen te laten opschrijven.

  De stappen van de CALQ-methode zijn als volgt:

  • Core message: Vat de kernboodschap van een college in één of een paar zinnen samen
  • Argument: Vat de inzichten en invalshoeken van de docent die het college gaf samen. Probeer daarbij niet de PowerPoint-slides te herhalen maar een logische gedachtegang op te schrijven met alle argumenten en bewijzen die werden aangevoerd.
  • Link: Laat zien hoe deze onderwerpen gerelateerd zijn aan de andere colleges.
  • Question: Bereid drie vragen voor die tijdens het examen over jouw onderwerp gevraagd zouden kunnen worden.


  2. Een week later zijn de groepsdiscussies. Elke student is voorzitter van de groep wanneer zijn of haar onderwerp aan bod komt. Zorg dat iedereen in elk geval een discussie van ongeveer 10 minuten heeft voorbereid. In deze 10 minuten presenteren zij hun CALQ-analyse. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter dat iedereen oplet en meedoet aan de discussie, alles binnen 10 minuten behandeld wordt en alle relevante vragen daarna beantwoord zijn.

  Om deze discussie zinvol te laten verlopen is het belangrijk dat er niet alleen goede presentatie gegeven worden maar ook goede vragen worden gesteld, waarbij studenten hun verschillende invalshoeken kunnen bespreken als ze het niet 100% met elkaar eens zijn. Alleen zo kunnen studenten met verschillende (disciplinaire) achtergronden gezamenlijk een beter begrip krijgen van het onderwerp.

  Zorg dus dat er genoeg tijd is voor vraag en antwoord, zodat studenten niet blind op de samenvatting van hun peers af hoeven gaan. Als 10 minuten niet voldoende is om het onderwerp te bespreken kan je de discussies langer maken en deze eventueel verdelen over meerder werkgroepen.

  Background

  Meer informatie, uitgewerkte voorbeelden, een assessment methode en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

  H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

  ISBN: 978 94 6298 808 8

  Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) 

  Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.