IIS-UvA Methods

Shuffling Teams

by .  
45 - 604 + Medium

Studenten leren de voor- en nadelen van disciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksteams.

4

Goal

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat studenten leren inzien waarom ze wel of niet voor een interdisciplinaire benadering zouden kiezen bij een onderzoeksvraag.

Ze starten door in een groep waarin iedereen een soortgelijke disciplinaire achtergrond heeft het antwoord op een onderzoeksvraag te formuleren. Wanneer al deze groepen hun oplossingen gevonden hebben, verspreiden de leden van deze disciplinaire teams zich en vormen ze nieuwe interdisciplinaire teams. Deze nieuwe groepen beantwoorden de onderzoeksvraag opnieuw, waarbij ze deze keer een interdisciplinair antwoord moeten formuleren. Dit proces helpt studenten om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een (inter)disciplinair onderzoek.

Door deze oefening leren studenten:

  • Een oplossing formuleren vanuit hun eigen discipline en deze overbrengen naar studenten uit een ander vakgebied.
  • Samen met met studenten met uiteenlopende disciplinaire perspectieven inzichten combineren en een oplossing formuleren.

Attachments

Instructions

Voorbereiding docent

Voorafgaand aan de opdracht moet je een geschikte case hebben om aan de groepen voor te leggen. Let er hierbij op dat er zowel vanuit de mono- als interdisciplinaire groepen mee te werken valt.

Opdracht

1. Introduceer de de opdracht en het probleem (de onderzoeksvraag) aan de studenten. Je kunt dit doen door een uitleg hierover te geven, maar je kan ze ook van te voren een paper over het onderwerp laten lezen.

2. Verdeel de studenten in groepen van 3 tot 4 studenten met dezelfde of een gelijksoortige disciplinaire achtergrond. 

3. Laat elke groep vragen formuleren over hoe het probleem geïnterpreteerd zou kunnen worden vanuit hun specifiek disciplinaire achtergrond. Laat de studenten vragen, methodes, concepten en theorieën bedenken die gerelateerd zijn aan hun discipline. 

4. Nadat elke groep de vragen heeft opgesteld kunnen ze worden opgebroken en herverdeeld tot er nieuwe interdisciplinaire teams zijn gevormd. 

5. Vraag studenten om de onderzoeksvraag opnieuw te behandelen door de verschillende disciplinaire benadering vanuit de eerdere groepen te evalueren. Vervolgens moeten ze een nieuwe geïntegreerde interdisciplinaire oplossing formuleren.

6. Ter afsluiting laat je van elke groep studenten nieuwe oplossingen presenteren. Als je de presentaties graag kort wil houden kun je ervoor kiezen ze Elevator Pitches te laten doen.

7. bespreek en vergelijk de vragen en antwoorden die in de eerste groepjes geformuleerd werden met de oplossingen van de interdisciplinaire teams plenair. Na deze discussie kan je studenten eventueel nog extra laten reflecteren op deze oefening door ze de volgende vragen mee te geven:

  • Was het nuttig om het probleem vanuit een interdisciplinaire benadering te behandelen? En zo ja/nee, waarom?
  • Was het moeilijk om met inzichten en methoden vanuit andere disciplines te werken? En waarom?

Background

Meer informatie, uitgewerkte voorbeelden en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) 

Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.