IIS-UvA Methods

Interdisciplinaire onderzoeksvragen

by .  
90 +3 + Medium

Studenten brainstormen met behulp van een mind map om zo tot een interdisciplinaire onderzoeksvraag met sub-vragen op te stellen.

6

Goal

Studenten brainstormen met behulp van een mind map om zo tot een interdisciplinaire onderzoeksvraag met sub-vragen op te stellen.

Door deze oefening leren studenten:

 • Hun verschillende disciplinaire kennis te bundelen
 • Gezamenlijk tot een onderzoeksvraag te komen

Attachments

Materials

  Instructions

  Voorbereidingen docent

  Bereid van te voren een presentatie voor waarin de verschillende stappen in de opdracht kort worden uitgelegd. Eventueel kan je van te voren al een groepsindeling voor teams van 3-4 studenten om een gemixte disciplinaire achtergrond te garanderen. Het wordt ook aangeraden om je alvast te verdiepen in de Socratische stijl van vragen stellen en een handout te maken voor de studenten met informatie over deze gespreksmethode.

  Voorbereiding studenten

  Vraag studenten om tenminste drie voorbeelden van complexe problemen of vraagstukken mee te nemen die zij zelf belangrijk vinden. Ze kunnen eventueel ook van te voren al lezen over de Socratische gespreksmethode.

  Stap 1

  Vraag studenten om individueel de door hen gekozen complexe problemen kort op te schrijven. Verdeel de studenten vervolgens in de teams van 3 tot 4 personen. Laat ze dan onderling uitzoeken waar hun vraagstukken overlappen of gemeenschappelijke factoren hebben. Daarna kunnen ze een gezamenlijk complex probleem formuleren waar ze als groep aan zullen werken.

  Stap 2

  Vraag studenten nu om individueel te brainstormen over het probleem en voor de vragen disciplines techniek en methoden en theorieën op te schrijven die ze associëren met het gekozen vraagstuk. Laat ze vervolgens een mindmap maken waarin ze de primaire van de secundaire elementen onderscheiden en vervolgens de connecties tussen de verschillende elementen weergeven.

  Stap 3

  Als de studenten alle mind maps af hebben kunnen ze de verschillen en overeenkomsten discussiëren reflecteren op de redenen van deze verschillen. Laat ze hun bevindingen opschrijven.

  De volgende vragen kunnen helpen om verschillen en overeenkomsten te vinden:

  • Hoe zouden andere disciplines het onderzoeksonderwerp onderzoeken? zouden deze methode en instrumenten toegevoegd kunnen worden aan die van je eigen discipline of focussen deze op een ander aspect van het onderwerp.
  • Zijn alle sub-componenten juist, of kunnen deze nog verder verdeeld worden in afzonderlijke elementen?
  • zijn de bevindingen in een bepaalde discipline gerelateerd aan een studie vanuit een andere disciplinair veld.
  • Welke contextuele externe of omgevingsfactor zou ook onderzocht moeten worden omdat het misschien een beslissende factor is voor het onderzoeksonderwerp?
  • Welke historische gebeurtenissen zijn misschien belangrijk voor het onderzoek? Zou het toevoegen van historische elementen de theorie over dit onderwerp vollediger kunnen maken?
  • Welke interventie zou een beslissende factor kunnen zijn voor de ontwikkelingen rondom je onderzoeksonderwerp en zouden daarom beter onderzocht moeten worden?

  Tijdens deze reflectieronde kunnen studenten het best gebruik maken van de Socratische manier van vraagstelling.

  stap 4

  Na de discussie kunnen studenten gezamenlijk een nieuwe mindmap maken met de hele groep. Van elke individuele map met zou in elk geval een element moeten teruggekomen in de gezamenlijke versie. Laat studenten vervolgens een onderzoeksvraag en minstens 4 subvraag formuleren gebaseerd op een nieuwe gezamenlijke mindmap en daarbij noteren welke disciplines betrokken zullen moeten worden bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

  Stap 5

  Studenten kunnen nu een onderzoeksvragen presenteren aan de rest van de groep korte pitches te geven waarin ze uitleggen hoe ze tot hun keuzes zijn gekomen. Je kunt eventueel nog samen met de klas reflecteren op de keuzes voor elke groep.

  Background

  Meer informatie, variaties en een grading rubric voor deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

  H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University Press 2018

  ISBN: 978 94 6298 808 8

  Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) 

  Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.