Morten Strömme IIS-UvA Methods

Walt Disney Strategie

by for . Last edit was over 2 years ago
60 + 5 +

De Walt Disney Strategie stimuleert creatief denken bij het oplossen van complexe problemen.

Studenten worden gestimuleerd om een open en positieve houding aan te nemen om nieuwe en onconventionele ideeën te bedenken, en deze vervolgens om te zetten in gestructureerde, concrete plannen. 

12
13
Share
Embed
Use
Edit
View
Delete
DRAFT Pending Declined
Submit for approval
Decline
Approve

Additional info

Goal

Studenten worden gestimuleerd om een open en positieve houding aan te nemen om nieuwe en onconventionele ideeën te bedenken, en deze vervolgens om te zetten in gestructureerde, concrete plannen. 

Door deze oefening leren studenten:

  • Gezamenlijk potentiële oplossingen bedenken voor complexe problemen. 
  • Vanuit een centrale vraag een creatieve oplossing formuleren.
  • Feedback geven over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een aangedragen oplossingen.

Attachments

You will be able to upload attachments once after you create the method.

Materials

  • Flipovers
  • Markers
  • 3 Afgescheiden ruimtes/zalen

Instructions

Voorbereiding door docent

Het is belangrijk dat er afgescheiden ruimtes beschikbaar zijn voor deze workshop. Als dit niet mogelijk is, creëer dan in elk geval 3 aparte gedeeltes in dezelfde ruimte: een dream room, een reality room en een sweatbox

Opdracht

1. Presenteer de case, opdracht of onderzoeksvraag die je wil behandelen aan de studenten en verdeel ze vervolgens in kleinere groepen van 6-7 personen. 

2. Leidt de studenten eerst naar de dream room (een aparte ruimte of een gedeelte van het lokaal). In deze ruimte worden ideeën bedacht waarbij er geen rekening gehouden hoeft te worden met limitaties. Leg uit dat dus alles mogelijk is - er zijn geen grenzen. Vraag de studenten om elk idee op een post-it te schrijven en deze post-its vervolgens op een groot vel te plakken. Wanneer iedereen zijn/haar ideeën heeft verzameld op dit vel kunnen studenten rondlopen en feedback elkaars ideeën geven. Hierbij is alleen positieve, opbouwende of aanvullende feedback toegestaan, pas ná de dream room is er ruimte voor andere kritiek.

2. Vervolgens kunnen de studenten naar de reality room worden geleid. In deze ruimte worden een aantal ideeën uit de dream room geselecteerd en verder uitgewerkt. Het doel is om een idee te vertalen naar een gestructureerd en concreet plan. De centrale vraag in de reality room is "Hoe werkt het?" of "Hoe zorgen we dat het werkt?". Zet studenten aan om positief te blijven over de mogelijkheden maar ook precies en concreet te worden.

3. De volgende ruimte is de sweatbox. In deze ruimte leggen studenten hun idee uit aan de rest van de groep (zie ook: Elevator Pitch). De groep geeft vervolgens feedback op elkaars ideeën waarbij er voornamelijk rekening gehouden wordt met de vraag of het idee echt mogelijk en uitvoerbaar is.

Background

Meer informatie, uitgewerkte voorbeelden en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (0) (  avg / 0 ratings)

Please Log in or Register for FREE SessionLab account to be able to comment or rate.