IIS-UvA Methods

OEPS-model

by .  
45 - 902 + Low

Studenten leren op een constructieve manier feedback te geven en te ontvangen volgens het  OEPS-model (Observation, Effect, Pauze, Suggestion). 

5

Goal

Deze training richt zich op de vaardigheden samenwerken en reflecteren. Het kan beste gedaan worden nadat de studenten eerst een Team Charter hebben gemaakt en al enige tijd met elkaar in teamverband hebben gewerkt. 

Bij intensief groepswerk is het belangrijk dat studenten zich bewust zijn van hun eigen sterke en zwakke kanten, maar ook die van hun groepsgenoten. Op deze manier kunnen verschillende manieren van werken, of specifieke behoeften al in een vroeg stadium besproken worden, wat de samenwerking vergemakkelijkt. Daarnaast kunnen studenten meer over deze aspecten leren als ze elkaar feedback geven. Op het moment dat er een soepele samenwerking is binnen een studentengroep, heeft dit gunstige gevolgen op het uiteindelijke eindproduct, zoals een eindverslag of -presentatie.

Na deze oefening kunnen studenten:

 • Effectief feedback geven en ontvangen aan de hand van het OEPS-model

Attachments

Materials

  Instructions

  • 30 minuten - voorbereiding door docent
  • 15 minuten - uitleg van het OEPS-model
  • 10 minuten - studenten oefenen d.m.v. fictieve situaties met feedback geven op elkaar
  • 10 minuten - uitleg feedback ontvangen
  • 10 minuten - studenten oefenen met feedback geven op elkaar
  • 10 minuten - Korte plenaire nabespreking van de opdracht


  Introductie

  Begin de les met het uitleggen van het OEPS-model.
  OEPS staat voor:

  • Observation: Wat heb ik gezien/gemerkt?
  • Effect: Welk effect heeft dit op mij?
  • Pause: Geef de ander kans om te reageren
  • Suggestion: Hoe kan het anders?

  Geef een aantal voorbeelden van slecht feedback geven (je kan dit als docent richten tot een specifieke student, bijvoorbeeld iemand die te laat kwam in de les. Kies hiervoor een student van wie je verwacht dat hij/zij dit aankan). Vraag vervolgens aan de betreffende student hoe hij/zij het vond om deze feedback te ontvangen.

  Geef nu twee voorbeelden van feedback geven volgens het OEPS-model. Benadruk dat het belangrijk is dat het vanuit de ik-vorm gegeven wordt: "Ik heb gezien/gemerkt dat ..."


  Opdracht

  1. Laat de studenten in duo’s 10 minuten fictief feedback op elkaar geven volgens het OEPS-model. Laat ze ook feedback op elkaar geven op het gebruik van het OEPS-model.

  2. Bespreek kort hoe het voor de studenten was om feedback te ontvangen. Wat waren reacties op het ontvangen van de feedback? Waren er studenten die in de verdediging schoten? Werden er vragen aan elkaar gesteld? Bespreek aan de hand van de antwoorden en de PowerPoint-slide dat feedback ontvangen eveneens een vaardigheid is.

  3. Laat de studenten nu 10 minuten feedback op elkaar geven volgens het OEPS-model, eventueel aan de hand van de in de Team Charter opgeschreven zwakke punten.

  4. Bespreek de opdracht kort na. Waren er opvallendheden tijdens het oefenen? Zijn er vragen? Zijn studenten tegen dingen aangelopen?


  Tips voor de docent

  • Loop tijdens het oefenen rond en let erop dat studenten de feedback blijven geven volgens het OEPS-model
  • Wees ervan bewust dat het gaat om observeerbaar gedrag en dus niet om eigenschappen van personen. Probeer eigenschappen concreet te maken door als docent door te vragen naar het specifieke gedrag dat iemand vertoont.


  Feedback

  Op het moment dat de leerdoelen van deze training gehaald worden zullen de verdere cursusleersdoelen gemakkelijker te behalen zijn. Er wordt geen cijfer verbonden aan de uitvoering van deze training.

  Background

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (1) (5.0 avg / 1 ratings)

  Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.
  • hello, kan ik in contact komen met ontwikkelaar?

   9 months ago