IIS-UvA Methods

Brainwriting

by .  
80 +4 + Medium

Een manier van brainstormen die creativiteit aanmoedigt en zorgt dat men voortborduurt op de ideeën van anderen.

Brainwriting kan gebruikt worden als onderdeel van een uitgebreidere toekomstverkenning. Lees de oefening Scenario-analyse voor een overzicht van alle opdrachten die hier onderdeel van uitmaken.

3

Goal

Bainwriting is bedoeld om effectief in groepsverband te brainstormen en zorgt ervoor dat er snel veel ideeën aan bod komen. Gebruikmaken van de pentapool (bijlage) zorgt er bovendien voor dat er geen relevante invalshoeken overgeslagen worden. Dit kan vervolgens als basis worden gebruikt voor bijvoorbeeld een trend- en scenarioanalyse. De Brainwriting-methode identificeert binnen korte tijd namelijk veel trends en invloeden, bij voorkeur vanuit verschillende disciplines.

Door deze oefening leren studenten:

 • In groepsverband brainstormen en op die manier in korte tijd veel ideeën genereren.
 • Een onderwerp snel vanuit meerdere kanten (disciplines) beschouwen zonder invalshoeken over te slaan.

Attachments

Materials

  Instructions

  Tijdsduur:

  • 10 minuten  - theorie
  • 75 minuten  - Brainwriting oefening
  • 5 minuten  - afsluiting

  Opdracht

  Leg eerst uit wat Brainwriting is aan de hand van de PowerPoint. Gebruik daarvoor ook eventueel deze of deze video.

  1. Begin met de brainwrite-sessie. Elke deelnemer heeft een formulier voor zich (bijlage 1) en omcirkelt daarop de invalshoek (uit de pentapool) waar het die ronde om draait. Vervolgens schrijft iedere student vanuit die invalshoek drie ideeën of trends op die ze associëren met het onderwerp. Vervolgens schuiven ze hun blad door. Dit kan doorgezet worden tot het hele blad is gevuld, al naar gelang de beschikbare tijd.
  2. Geef de deelnemers 2-3 minuten om hun idee op te schrijven - op die manier duurt een ronde ongeveer 10 minuten. Geef de studenten daarna 5 minuten de tijd om hun vel te bestuderen en de 1 of 2 interessantste ideeën te omcirkelen. Laat ze dit kort bespreken/toelichten en dan de geselecteerde trends opschrijven, bijvoorbeeld in een trendbank (bijlage 2).
  3. Met een duur van 15 minuten per invalshoek kun je proberen er twee vóór een pauze en drie ná de pauze te doen. Het duurt altijd vrij lang, dus het is belangrijk de vaart erin te houden. Vergeet ook niet de deelnemers aan te moedigen creatief en vrij te werk te gaan. Niets is te gek, alles mag, vrije associatie is het devies. Ze hoeven dus ook niet alvast vooruit te denken aan hun paper of mogelijke hypothese, het gaat erom dat ze een zo breed mogelijk pallet van ideeën in kaart brengen.

  Zorg ervoor dat alle groepjes hun trendbank hebben ingevuld. Verzamel per groepje de vellen, leg de trendbank bovenop en geef het mee aan de meest verantwoordelijke student. Als ze er mee verder moeten werken is het belangrijk dat ze het hele pakket bij een volgende werkgroep weer mee kunnen nemen.


  Feedback

  Het gaat er bij deze oefening om dat er zoveel mogelijk ideeën gegenereerd worden, waarbij niets als fout wordt beoordeeld - er vindt daarom geen beoordeling plaats.   

  Background

  Brainwriting is het tweede onderdeel van een toekomstverkenning d.m.v. de scenariomethode. De andere onderdelen zijn (1) een probleemanalyse met Causal Loop Diagram (CLD), een (3) Trendanalyse en een (4) Scenarioanalyse.

  Brainwriting is zeer geschikt als startpunt van een Trendanalyse. Aan het eind van de sessie zullen de studenten op deze manier 240 (3 x 4 x 4 x 5) trends geïdentificeerd hebben, waarmee ze daarna aan de slag kunnen gaan bij het schrijven van hun trend- en scenarioanalyse. Als Brainwriting voor dit doeleinde wordt ingezet wordt aangeraden de pentapool te hanteren, zodat trends vanuit alle relevante invalshoeken aan bod komen.

  Al deze onderdelen maken deel uit van het vak "Duurzame Dynamiek" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op via onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) 

  Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.