IIS-UvA Methods

Issue tree

by .  
90 - 1804 + Low
Grote en complexe vraagstukken opdelen, analyseren en oplossen.


6

Goal

Studenten leren door gebruik te maken van een Issue Tree hoe ze grote en complexe problemen/vraagstukken op kunnen te lossen. Issue Trees breken een complex probleem/vraagstuk in onderliggende kleinere aspecten. De oefening begint met een problem statement aan de top en vertakt zich naar beneden toe in meerdere niveaus met steeds meer sub-problemen/vraagstukken.


Door deze oefening leren studenten:

 • Een werkplan opstellen om hun onderzoeksvraag te beantwoorden
 • Een hypothese formuleren op hun onderzoeksvraag
 • Binnen een korte tijd een probleem ordenen, structureren en analyseren

Attachments

Materials

  Instructions

  • 60 minuten – voorbereiding docent (werk eventueel een passend voorbeeld uit of bereid de issue tree voor de studenten vast zelf voor)
  • 15 minuten - training
  • 90 minuten - uitwerken issue tree, hypothese, data verzameling + analyse door groepjes
  • 60 minuten - issue tree presenteren + feedback door deelnemers en coördinator

  Introductie

  De les bestaat uit 3 delen:

  1. Hypothese vorming: Vind de juiste vraag door een Issue tree te maken en te controleren of deze "GLAD" is (wordt hieronder uitgelegd).
  2. Data verzameling
  3. Presenteren + feedback ontvangen

  De vraag die voorafgaand aan dit stadium gesteld zou moeten worden is: Waarom zijn Issue Trees handig? 

  • Je breekt een complex probleem/vraagstuk op in sub-problemen die gemakkelijker op te lossen zijn.
  • Je kunt veel beter bepalen welke sub-problemen/vraagstukken nodig zijn om het overkoepelende/grotere probleem (problem statement) op te lossen. Doordat alle sub-problemen/onderliggende vraagstukken zichtbaar zijn kun je bepalen welke de grootste impact hebben en eerst deze kwesties oplossen.
  • Door samen een Issue Tree te maken creëer je een gezamenlijk begrip van het probleem en zorg je dat je met je team op een zelfde manier naar het probleem kijkt.
  • De Issue Tree laat zien welke elementen nog ontbreken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Het is daarbij wel belangrijk dat je issues geen overlap hebben.

  Issue Trees zijn het meest effectief als je tijdens het maken ervan erop let dat het GLAD is:

  • Gelijk: Zorg dat elk onderdeel van de Issue Tree op dezelfde wijze geformuleerd is.
  • Linear: Zorg dat de verschillende aftakkingen en lagen niet met elkaar overlappen.
  • Allesomvattend: Zorg dat elke laag van de issue tree alle mogelijke opties omvat.
  • Duidelijk: Zorg dat het schema duidelijk is en de vragen helder geformuleerd en gefocust zijn.

  Deze uitleg over de Issue Tree is ook samengevat in de bijgevoegde PowerPoint-presentatie


  Opdracht

  Opdracht 1 (45 minuten)

  Laat de groepen op de flip-overs links in het midden de onderzoeksvraag opschrijven.
  Daarnaast komen als vertakkingen een aantal subvragen die nodig zijn om de onderzoeksvraag op te lossen. Deze vertakkingen krijgen weer eigen vertakkingen met subvragen, die nodig zijn om de vragen een niveau hoger te beantwoorden.

  Vertel te studenten het volgende:

  Nu is duidelijk welke vragen je moet beantwoorden. Echter heb je waarschijnlijk niet de tijd om al deze vragen te beantwoorden. Het is dus belangrijk om het af te bakenen, door je te richten op een vraag die het belangrijkst is voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Op basis daarvan kun je een hypothese vormen.

  Nadat ze hun eerste Issue tree hebben gemaakt:

  Kijk nog eens goed naar je issue tree. Welke vraag heeft de grootste impact op het beantwoorden van je hoofdvraag?

  Formuleer nu een antwoord op deze vraag; dit is de hypothese.

  Zodra je deze hypothese hebt, weet je welke informatie je nodig hebt om deze hypothese te onderbouwen of te verwerpen. Dit is belangrijk om te weten als je maar beperkt de tijd hebt en je een complex vraagstuk moet beantwoorden.

  Opdracht 2 (30 minuten)

  Zet je hypothese in het midden van het vel. Noteer aan de linkerkant de data die je nodig hebt om je hypothese te onderbouwen. Noteer aan de rechterkant de manier waarop je deze data gaat verzamelen.  Denk aan literatuur, experiment, etc.

  Opdracht 3 (60 minuten)

  Laat elk groepje in 5 minuten vertellen welke vraag ze gaan beantwoorden en hoe ze deze gaan beantwoorden. Vervolgens is er per groepje 5 minuten de tijd om feedback te ontvangen van anderen.


  Tips voor de docent

  • Zorg ervoor dat de communicatie bij deze opdracht per groep goed verloopt. Let er tijdens het rondlopen op dat elke student uit iedere groep bij het proces wordt betrokken.
  • Het kan dat deelnemers meer tijd nodig hebben met deze opdracht. Zorg ervoor dat deze ruimte er is binnen het programma.
  • Sta open voor inhoudelijke vragen van studenten, maar probeer ze niet te veel aan te sturen.


  Feedback

  De Issue Tree is onderdeel van het onderzoeksvoorstel dat de studenten inleveren. Hier kunnen ze tussentijds schriftelijke of mondelinge feedback op ontvangen.  

  Background

  Deze training richt zich, evenals de Conceptmap training, op ordenen, redeneren en analyseren. 

  De Issue Tree verdiept verschillende aspecten van de onderzoeksvraag, die tijdens een conceptmap al globaal verkend is. Op deze manier zijn de trainingen een aanvulling op elkaar.

  Deze oefening maakt deel uit van het vak "Thema I: De Handelende Mens" van de opleiding Bèta-gamma van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

  Comments (0) 

  Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.