IIS-UvA Methods

Breaking News

by .  
45 - 90 Low

De Breaking News oefening laat studenten reflecteren op de aannames en implicaties van een bepaalde theorie.

4

Goal

Studenten lezen als voorbereiding op deze oefening een artikel met een heel specifieke worldview of achterliggende theorie. Tijdens de workshop wordt dan opeens een nieuw theorie gepresenteerd; het Breaking News. In groep en verkennen en discussiëren studenten over de verschillen tussen deze theorieën, en of ze misschien toch samengevoegd kunnen worden. 

Door deze oefening leren studenten:

 • Onderliggende aannames herkennen
 • implicaties van een theorie bepalen en omschrijven
 • beschrijven hoe de de aannames die aan een bepaalde theorie ten grondslag liggen de verzoening met een andere theorie verhinderen

Attachments

Instructions

 Voorbereiding door docent

Optioneel: Bereid een college voor over de basisprincipes van een knowledge framework.

Voorbereiding door student

Optioneel: Laat studenten van te voren het wetenschappelijke artikel over het onderwerp lezen.

Opdracht

1. Laat studenten een wetenschappelijk artikel lezen waar een bepaald wereldbeeld uit blijkt. Je kan er ook voor kiezen om dit wereldbeeld uit te leggen in een korte presentatie.

2. Nadat ze het artikel hebben gelezen of naar de presentatie hebben geluisterd kunnen studenten de aannames en implicaties van het wereldbeeld gaan benoemen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn de belangrijkste concepten die gebruikt worden?
 • Wat zijn de belangrijkste conclusies die met deze theorie getrokken worden?
 • Welke aannames hebben geleid tot deze conclusie?
 • Wat wordt voor waar aangenomen in deze theorie?
 • Wat zijn de implicaties van deze theorie?

(zie ook de Socratische methode)

3. Begin het tweede deel van deze oefening met een presentatie, artikel of videoclip met het Breaking News. Dit nieuws moet een contrast opleveren met het wereldbeeld uit het eerdere artikel. Laat studenten weer de vragen in stap 2 beantwoorden, maar nu over dit nieuwe verhaal.

4. Begin een discussie over verschillen tussen deze twee wereldbeelden. Als docent kan je de discussie op gang helpen door bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Op welke punten verschilt het ene wereldbeeld met het andere, en op welke aspecten is het hetzelfde?
 • Welke aannames in het eerste wereldbeeld worden door het tweede wereldbeeld in twijfel getrokken?
 • Is het mogelijk om de implicaties van het breaking news in te bedden in het wereldbeeld uit het eerste artikel, bijvoorbeeld door de aannames te veranderen?

Bij een grote groep is het verstandig om deze drie vragen apart te behandelen.

Background

Meer informatie, uitgewerkte voorbeelden en variaties op deze en andere opdrachten zijn te vinden in het boek Interdisciplinary Learning Activities.

H. Edelbroek, M. Mijnders, G. Post, Amsterdam University Press 2018

ISBN: 978 94 6298 808 8

Dit boek is opgesteld aan de hand van de materialen en best practices van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Neem voor meer informatie contact op met onderwijslab-iis@uva.nl.

Comments (1) 

Please Log in or Sign up for FREE SessionLab account to continue.
 • english, please ?

  over 1 year ago