1 method

Business Model Canvas

business-model-canvas@2x.jpg

Een business model canvas helpt om snel een een overzicht te krijgen van een organisatie en haar klanten. Het kan het best gebruikt worden wanneer kleine teams studenten een onderzoeks- en consultancy opdracht uit moeten voeren voor een cliënt, waarbij ze eenduidige adviezen moeten geven. 

No more resources found